Betónové tvarovky a skruže

Výrobou betónových tvaroviek sa naša firma začala zaoberať v roku 2006 v rámci pridruženej výroby k nosnému odvetviu – stavebnej výroby.  Ponuka spočívala vo výrobe certifikovaných betónových debniacich  tvaroviek rôznych rozmerov. Od roku 2010 sme vzhľadom na zvyšujúce nároky trhu prešli na poloautomatickú výrobu s minimálnym zásahom človeka, ako faktora, ktorý najviac ovplyvňuje samotnú kvalitu koncového výrobku. Výroba prebieha na betónovom priestranstve a v krytej hale objektu firmy, na moderných  a presných strojoch, plnených betónom z vlastnej betonárne. Ponuka výrobkov zahŕňa i betónové skruže a poklopy, rôzne druhy okrasných dlažieb, pilierové striešky, bet.ploty a mnoho ďalších výrobkov. Dokážeme zrealizovať výrobu atypických výrobkov z betónu rôznych rozmerov o rôznej hrúbke a sile použitého betónu a armatúry. Výrobu zabezpečujú kvalifikovaní zamestnanci s viacročnou praxou, pravidelne sa zúčastňujúci na školeniach zvyšujúcich ich odborný rast.

Dohľad nad kvalitou našich výrobkov vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.-pobočka Nové Mesto nad Váhom , ktorý udeľuje certifikáty kvality.

Obrázok Názov a veľkosť (š x h x v) Hmotnosť ks na m² ks na palete
Betónová debniaca tvarovka
DT-15: 500x150x250
24,85 kg 8.00 48 ks/1pal
1193 kg
Betónová debniaca tvarovka
DT-20: 500x200x250
27,34 kg 8.00 40 ks/1pal
1094 kg
Betónová debniaca tvarovka
DT-25: 500x250x250
26,84 kg 8.00 35 ks/1pal
939 kg
Betónová debniaca tvarovka
DT-30: 500x300x250
28,06 kg 8.00 30 ks/1pal
982 kg
Betónová debniaca tvarovka
DT-40: 500x400x250
32,45 kg 8.00 20 ks/1pal
649 kg
Studňový poklop – kruhový
priemer 1200 mm
220 kg    
Studňový poklop – kruhový
priemer 1000 mm
150 kg    
Studňový poklop – kruhový
priemer 800 mm
115 kg    
Studňový poklop – kruhový
priemer 600 mm
55 kg    
Betónová kocka
500 x 500 x 100 mm
60 kg   20 ks/1pal
1200 kg
Betónová studňová skruž
vnútorný priemer 790 mm
vonkajší priemer 930 mm
výška 500 mm
230 kg    
Betónová studňová skruž
vnútorný priemer 1000 mm
vonkajší priemer 1200 mm
výška 500 mm
415 kg    
Betónová studňová skruž
vnútorný priemer 1000 mm
vonkajší priemer 1200 mm
výška 250 mm
208 kg    
Betónová studňová skruž
vnútorný priemer 1000 mm
vonkajší priemer 1200 mm
výška 150 mm
125 kg    

< Späť na úvod